Rankingliste - De 10 beste resultatene i NM junior fra 2008 -
STUP NORGE
Det ble i 2008 innført age group system i Nm. Tidligere års resultater ligger på norsk stup historie under linker /historie undermenyen


.
body lang=NO-BOK link=blue vlink="#954F72" style="tab-interval:35.4pt">

C Gutter

1 meter

3 meter

Tårn

1.

Daniel Jensen

2009

292.80

   1.

Daniel Jensen

2009

333.05

   1.

Daniel Jensen

2009

289.65

2.

Erik Gilja

2009

275.80

   2.

Erlend Bommo

2009

272.90

   2.

Filip Julius Devor

2009

242.95

3.

Axel Rønning Nyborg

2014

249.45

   3.

Axel Nyborg

2014

267.25

   3.

Erlend Bommo

2009

239.50

4.

Filip Julius Devor

2009

249.10

   4.

Emil Jacobsen

2014

262.80

   4.

Erik Gilja

2009

239.35

5.

Erlend Bommo

2009

246.65

   5.

Filip Julius Devor

2009

250.00

   5.

Axel Nyborg

2014

224.00

6.

Emil Jacobsen

2014

240.55

   6.

Erik Gilja

2009

245.35

   6.

Henrik Hovland

2010

214.45

7.

Mikkel Rasch

2014

221.15

   7.

Henrik Hovland

2010

235.80

   7.

Brege Hellen

2009

194.55

8.

Henrik Hovland

2010

218.50

   8.

Brege Hellen

2009

209.70

   8.

Emil Jacobsen

2014

177.65

9.

Kirill De Klerk

2011

214.40

   9.

Mikkel Rasch

2014

208.15

   9.

Mikkel Rasch

2014

177.30

10.

Brege Hellen

2009

207.75

 10.

Kirill De Klerk

2011

201.90

 10.

Torbjørn Hotvedt Aaberg

2009

172.90

 

 

C Jenter

1 meter

3 meter

Tårn

1.

Helle Tuxen

2014

262.50

   1.

Amalie Marie Kupka

2014

279.50

   1.

Helle Tuxen

2014

226.10

2.

Amalie Marie Kupka

2014

227.20

   2.

Julie Synnøve Thorsen

2012

269.20

   2.

Julie Synnøve Thorsen

2012

212.80

3.

Julie Synnøve Thorsen

2012

226.85

   3.

Elma G. Lund

2014

237.60

   3.

Elma G. Lund

2014

211.05

4.

Elma G. Lund

2014

218.80

   4.

Anne Sofie Moe Holm

2014

208.25

   4.

Anne Sofie Moe Holm

2014

177.90

5.

Anette Henriksen

2008

208.00

   5.

Mari Stensholt

2014

208.20

   5.

Amalie Marie Kupka

2014

176.45

6.

Betty Lee Johansen

2008

207.15

   6.

Stine Prestbakmo

2014

201.05

   6.

Stine Prestbakmo

2014

174.65

7.

Elise Haavik

2008

203.85

   7.

Amanda Vestvik

2014

191.60

   7.

Pernille Doesvik

2010

167.15

8.

Guro Trettenes

2012

190.40

   8.

Guro Trettenes

2012

173.95

   8.

Amanda Vestvik

2014

154.45

9.

Mari Stensholt

2014

190.25

   9.

Thelma Baatz

2009

170.95

   9.

Mari Stensholt

2014

154.10

10.

Pernille Doesvik

2010

186.95

  10.

Leah Tuxen

2014

161.40

  10.

Guro Trettenes

2012

151.40

 

 

B Gutter

1 meter

3 meter

Tårn

1.

Daniel Jensen

2010

371.50

   1.

Daniel Jensen

2010

368.20

1.

Daniel Jensen

2010

358.55

2.

Ulrik Evensen

2014

313.05

   2.

Jesper Moe Larsen

2014

321.70

2.

Filip Devor

2010

289.40

3.

Filip Devor

2010

303.50

   3.

Ulrik Evensen

2014

314.35

3.

Henry Kristiansen

2012

280.85

4.

Kirill De Klerk

2012

281.05

   4.

Lasse M. Skår

2009

303.85

4.

Erlend Bommo

2010

266.80

5.

Erlend Bommo

2010

271.40

   5.

Erik Gilja

2010

300.45

5.

Lasse M. Skår

2008

262.55

6.

Lasse M. Skår

2009

269.05

   6.

Lasse M. Skår

2008

296.55

6.

Lasse M. Skår

2009

259.45

7.

Lasse M. Skår

2008

261.05

   7.

Henry Kristiansen

2012

286.95

7.

Eirik Gilja

2010

241.35

8.

Martin N. Dyrstad

2010

258.95

   8.

Kirill De Klerk

2012

285.70

8.

Ulrik Evensen

2014

238.85

9.

Henry Kristiansen

2012

258.55

   9.

Erlend Bommo

2010

270.15

9.

Jesper Moe Larsen

2014

220.30

10.

Jesper Moe Larsen

2014

243.00

  10.

Martin Haavik

2008

260.25

  10.

Kirill De Klerk

2012

236.15

 

1

B Jenter

1 meter

3 meter

Tårn

1.

Julie Synnøve Thorsen

2014

309.20

   1.

Julie Synnøve Thorsen

2014

318.25

    1.

Julie Synnøve Thorsen

2014

272.50

2.

Anne Vilde Tuxen

2012

286.75

   2.

Linn Orderud

2014

299.65

    2.

Anette Henriksen

2010

258.55

3.

Rikke Tuxen

2010

281.70

   3.

Anette Henriksen

2010

292.10

    3.

Anne Vilde Tuxen

2012

255.90

4.

Betty Lee Johansen

2010

280.55

   4.

Rikke Tuxen

2010

289.60

    4.

Serina Haldorsen

2014

245.90

5.

Linn Orderud

2014

278.95

   5.

Guro Trettenes

2014

285.55

    5.

Anette Henriksen

2009

241.65

6.

Anette Henriksen

2010

275.85

   6.

Rikke Tuxen

2009

276.65

    6.

Rikke Tuxen

2009

234.15

7.

Betty Lee Johansen

2009

269.60

   7.

Serina Haldorsen

2014

276.00

    7.

Guro Trettenes

2014

228.65

8.

Guro Trettenes

2014

267.80

   8.

Sara Ravnås

2009

263.15

    8.

Ingvild Tajet

2008

225.80

9.

Serina Haldorsen

2014

266.85

   9.

Betty Lee Johansen

2009

262.75

    9.

Sara Ravnås

2009

225.25

10.

Elise Haavik

2010

260.55

  10.

Anette Henriksen

2009

260.15

  10.

Rikke Tuxen

2010

220.60

 

 

A Gutter

1 meter

3 meter

Tårn

1.

Amund Gismervik

2009

486.70

   1.

Daniel Jensen

2014

588.85

   1.

Daniel Jensen

2014

524.55

1.

Espen Valheim

2008

486.70

   2.

Filip Julius Devor

2014

554.65

   2.

Filip Julius Devor

2014

507.80

3.

Espen Gilje Bergslien

2008

484.50

   3.

Daniel Jensen

2013

548.75

   3.

Daniel Jensen

2012

462,05

4.

Espen Valheim

2008

484.35

   4.

Amund Gismervik

2009

514.75

   4.

Daniel Jensen

2013

457.50

5.

Daniel Jensen

2014

483.45

   5.

Daniel Jensen

2012

490.20

   5.

Filip Devor

2013

446.30

6.

Filip Julius Devor

2014

482.65

   6.

Espen Valheim

2009

494.10

   6.

Espen Valheim

2009

429.70

7.

Daniel Jensen

2012

472.00

   7.

Filip Devor

2012

494.00

   7.

Espen Valheim

2008

399.95

8.

Filip Devor

2013

467,45

   8.

Espen Valheim

2008

478.85

   8.

Filip Devor

2012

399.10

9.

Daniel Jensen

2013

466.70

   9.

Espen Gilje Bergslien

2008

465.00

   9.

Amund Gismervik

2013

391.10

10.

Amund Gismervik

2008

457.00

  10.

Filip Devor

2013

459.45

10.

Amund Gismervik

2009

381.85

 

 

A Jenter

1 meter

3 meter

Tårn

1.

Thelma Baatz

2013

349.70

1.

Thelma Baatz

2014

389.30

1.

Anne Vilde Tuxen

2014

373.35

2.

Elise Haavik

2013

349.25

2.

Anne Vilde Tuxen

2014

381.85

2.

Thelma Baatz

2013

336.15

3.

Anne Vilde Tuxen

2014

347.60

3.

Lina G. Lund

2014

342.05

3.

Thelma Baatz

2014

311.05

4.

Thelma Baatz

2014

322.30

4.

Thelma Baatz

2013

340.90

4.

Thea Augustsson

2012

303.20

5.

Rikke Tuxen

2012

318.65

5.

Hanne Viga

2010

336.05

5.

Hanne Viga

2010

296.40

5.

Lina G. Lund

2014

311.95

6.

Elise Haavik

2013

323.50

6.

Lina G. Lund

2014

280.00

7.

Jeanette Falla

2008

309.00

7.

Jeanette Falla

2009​

305.10

7.

Anette Henriksen

2012

277.35

8.

Kamilla L. Krokstad

2008

304.70

8.

Lina G. Indrebø

2013

297.55

8.

Jeanette Falla

2009

275.00

9.

Hanne Viga

2010

296.95

9.

Ingvild Tajet

2010

295.15

9.

Rikke Tuxen

2012

270.45

10.

Anette Henriksen

2012

296.05

10.

Jeanette Falla

2008

292.70

10.

Lina G. Indrebø

2013

263.15

 

 

Synkron Gutter

 

3 meter

Tårn

1.

Daniel Jensen

Filip Devor

Spinn / Bærum

2014

316.50

1.

Daniel Jensen

Filip Devor

Spinn/Bærum

2012

268.14

2.

Amund Gismervik

Espen Valheim

Pingvin Stupklubb

2009

289.32

2.

Eirik Skarpeid

Martin Dyrstad

Stavanger Stupe Club

2012

216.72

3.

Erlend Bommo

Filip Julius devor

Bærum Stupklubb

2009

202.35

3.

Krill De Klerk

Henry Kristiansen

Randaberg/Spinn

2012

190.98

4.

Martin Dyrstad

Magnus Vignisson

Stavanger Stupe Club

2014

200.70

5.

Ulrik Evensen

Henry Kristiansen

Stupklubben Spinn

2014

200.34

6.

Daniel Jensen

Torbjørn H. Aaberg

Stupklubben Spinn

2009

196.56

7.

Erik Gilja

Brage Hellen

Bergen Stupeklubb

2009

185.37

8.

Martin N. Dyrstad

Erik Skarpeid

Stavanger Stupe Club

2009

167.22

9.

Emil Jacobsen

Mikkel Rasch

Kristiansand Stupklubb

2014

157.59

 

 

Synkron Jenter

 

3 meter

Tårn

1.

Anne Vilde Tuxen

Helle Tuxen

Randabergstuperne

2014

238.77

1.

Julie Thorsen

Vilde Tuxen

Bergen/Randaberg

2012

232.17

2.

Julie Synnøve Thorsen

Thelma Baatz

BSTK / KSTK

2014

222.18

2.

Rikke Tuxen

Anette Henriksen

Randaberg / Spinn

2012

215.04

3.

Lina G Lund

Linn Orderud

Bærum Stupklubb

2014

209.67

 

4.

Elise Haavik

Betty Lee Johansen

Kristiansand Stupe Klubb

2009

200.43

 

5.

Amalie Kupka

Serina Haldorsen

Bergen Stupklubb

2014

198.39

 

6.

Anette Henriksen

Sunniva Stensholt

Stupklubben Spinn

2009

184.77

 

7.

Idunn Prestholm

Sara Ravnås

Pingvin Stupklubb

2009

181.74

 

8.

Amanda Vestvik

Mari Stensholt

Stupklubben Spinn

2014

180.21

 

9.

Ingvild Tajet

Rikke Tuxen

Hamar I.L. Stup & Randabergstuperne

2009

175.95

 

10.

Stine Prestbakmo

Elma G. Lund

Bærum Stupeklubb

2014

169.05