En av norges største stupklubber
SSC
Stavanger Stupe Club (stiftet ved navnet Stavanger Svømme Club)
ble stiftet under et møte på Promenadekafeen onsdag 31 august 1910.

Bademester Ole Hovland, prostfullmektig Oscar Svendsen og skolebestyrer Johannes Tveit som innbydere til møtet som samlet 50 damer og herrer.
Den direkte årsak til at klubben ble stiftet var at Norges livredningsselskaps avdeling i byen hadde sagt fra om at den ikke lenger ville arrangere konkurransesvømming, men konsentrere seg om å drive instruksjon i svømming og livredning.

Svømmeidretten var altså kommet inn i organiserte former allerede før SSC så dagens lys, men SSC ble allikevel en av de første svømmeklubber her i landet. 

Året etter arrangerte SSC det første NM i stup og svømming. Den første kvinnelige norgesmester var Astrid Garpestad fra SSC i 1911. Astrid Garpestad sin flotte stuping førte til at hun ble tatt ut til de Olympiske leker i Stockholm i 1912, men på grunn av en skade som hun pådro seg i Bergen kunne hun ikke delta.

SSC fikk norske mestere i stup på herresiden i 1915 og i 1925. Stavanger Svømmehall ble bygget i 1971 og hadde muligheter for utvikling av mer moderne stuping ved at det var 1 og 3 meter sviktbrett og 3 og 5 meter tårn.

Det kom imidlertid ikke særlig fart i stupingen før det i 1975 ble etablert en egen stupgruppe i klubben. Det året arrangerte klubben NM junior og landsfinalen.
Etter Svein Berglia sitt gjennombrudd i 1976 fikk klubben god PR og gruppen vokste seg relativt stor. I 1980 flyttet ekteparet Frank & Bente Johnson til Stavanger. De fikk fort fart i klubben. I 1981 ble Asle Ravnås norsk junior mester på 3 meter og Egil Øxnevad mester på tårn. Ingund Svendsen var på denne tiden beste jente i klubben med flere bronsemedaljer i norske mesterskap. Viderer framover på 1980 tallet og i begynnelsen av 1990 tallet fikk klubben en rekke norske mestere og var blant de beste i Norge, og hadde flere stupere av høy internasjonal standard. Blant dem Ole Jonny Aasen med sin 2. plass i Verdensmesterskapet for junior og Unni T. Østbø som har 3. plass i verdensmesterskapet.

Det har i alle år vært problemer med å skaffe nok egnet treningstid for elitestuperne i Stavanger. Det har gått på et vis med felles treningstid med stupgruppene i Randaberg og Sola.
På grunn av dette ble det på slutten av 1993 av SSC daværende hovedtrener etablert en stupklubb ved navnet "Pingvin" og de fleste elitestuperne meldte overgang til denne klubben. Klubben klarte allikevel og ta for seg i Norgesmesterskapet for senior i 1994 med 3 gull og 1 sølv og ikke minst en kongepokal.

I 199x ble det enighet i SSC om å dele klubbens svømme og stupmiljø. Den erverdige klubben ble delt i to og et navneskifte for den ene delen ble nødvendig da to klubber med samme navn ville blitt vanskelig. Stupdelen tok derfor navnet Stavanger Stupe Club siden dette var mest naturlig. Navneskiftet ble godkjent av NSF og dermed så var SSC blitt to klubber med samme stiftelses dato. Så ble det litt stille.

Men da året 2000 kom kunne vi på ny skimte nye høyder for klubben. 2000/2001 ble det to norges mestere (1 i junior klassen & 1 i senior klassen) og vi hadde en utøver på junior landslaget. I 2003 ble derimot stuperen som må måles med Ole Jonny Aasen sine presentasjoner norgesmester for junior. Espen Gilje Bergslien skulle vise seg og bli en stuper på høyt internasjonalt nivå. Klubben fikk også to deltakere som ble tatt ut til og representere Norge i Nordisk mesterskap for junior.

I 2005 fikk klubben endelig en Nordisk mester 15 år siden sist. Det var med Espen Gilje Bergslien som vant på 1 meter.
2006 14 år siden siste EM stuper er Espen Gilje Bergslien klar til EM junior i Spania og siden det har han deltatt i både Em og Vm for junior.

Nå får SSC stadig flere norgesmestere og tar medaljer i disse mesterskapene.

2009 fikk SSC igjen en stuper som kom seg inn i Grand Prix sirkuset.

2010. Året da en Stavanger stuper blir norgesbeste stuper da norgesrekorden på 1 meter ble slått. Espen som tok rekorden blir også nr. 10 i et Grand Prix stevne dette året og deltok også i Senior EM dette året.

SSC er idag en livskraftig klubb med mange aktive stupere på alle nivåer.

Anlegg
I begynnelsen hadde stup miljøet ???
De fikk litt bedre vilkår når Strømvikbad stod ferdig 1. juni 1914. Anlegget hadde helt opp til 10 meter stuptårn.

Badet ble dessverre stengt i 1958 og stuperne hadde dårlige forhold i byen helt til Stavanger Svømmehall stod ferdig i 1971. Da fikk stuperne innendørs basseng med 1 meter, 3 meter, 3 meter tårn og 5 meter tårn. De senere årene har stup klubben invistert i 2 minibrett, bobleanlegg, trampoliner med longs.  
Stupere

Ole Jonny Aasen
Det kan nok diskuteres hvem som har vært SSC sin beste stuper gjennom tidene. Ser man på plasseringer er det ingen som er i nærheten av Ole Jonny Aasen sin 2. plass i Verdensmesterskapet for junior. I tillegg til denne plasseringen har Ole 3 andre VM medaljer.  Han fikk også med seg 2 kongepokaler og 14 senior nm tittler før han la opp.

Espen Gilje Bergslien
er den råeste stuperen SSC har hatt. Med sine programmer på 1 meter og 3 meter er han i en klasse for seg selv i klubben. Resultatmessig så har også Espen deltatt i både EM og VM, men ingen medaljer. Tok Norges rekorden på 1 meter i 2010 som viser at han da var Norges beste stuper.

Unni T. Østbø.
Beste kvinnelige stuperen SSC har hatt. 3 plass på 10 meter i VM junior er beviset på det.

Kristin Grøsvik
var også en svært dyktig kvinnelig stuper. Hennes plasseringer kom ikke i store mesterskap men derimot under Grand Prix stevner hvor

Les mer om stuperne nevnt ovenfor og de andre stuperne som kunne vært nevnt her ved og følge denne linken. (Ikke aktiv enda)

Trenere

Arne Berglia
xxxx - 2006
Vi kommer ikke utenom og nevne Arne Berglia som var ildsjelen som startet miljøet igjen i 1975. Arne Berglia var en selvlært trener og nøyet seg senere med og trene stupere opp til et vist nivå før han overlot dem til andre trenere. Arne mottok Kongens fortjenestemedalje i Sølv i 2000. I tillegg ble han tildelt æresmedlemskap i SSC i xxx og fikk Rogaland Svømmekrets heders utmerkelse i 1997.

Frank Johnson
var treneren som etablerte SSC som en solid klubb med gode stupere. Han trente blant annet frem Vm deltagere Ole Jonny Aasen, Unni T. Østbø, Kristin Grøsvik, Tore Kristensen, Arve Sandanger samt en rekke landslagsstupere.

Roy Terje Nygaard
tok over etter Frank da Pingvin stupklubb ble stiftet i 1993. 18 år gammel fikk han ansvaret for SSC sine beste stupere. Han har trenet frem 6 norgesmestere, landslagsstupere, nordisk deltagere og ikke minst Espen Gilje Bergslien som er en av de to beste stuperne SSC noen gang  har hatt. Fikk hederstegnet av klubben i xxxx og har vært i klubben 25 år.

Stavanger Stupe Club
Landslagsdeltagere  

* Astrid Garpestad                1911
 
 
Norges mestere for junior
 
Norges mestere for senior

* Astrid Garpestad                                    1911
* Alex Pedersen                                       1915
* Wilhelm Andersen                                  1925
Nordiske medaljer
 
Em deltagere & medaljer
 
Vm deltagere & medaljer
* Ole Jonny Aasen
* Unni Torflåt Østbø
* Inger Toflåt Østbø
* Kristin Grøsvik
* Arve Sandanger
* Espen Gilje Bergslien